CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 07/10/2020 01:08 PM

  1. Lời hứa thương hiệu:  Giải pháp tốt cho sản phẩm của bạn.
  * Với thị trường nước ngoài: Tập trung xây dựng hình ảnh là một nhà sản xuất bao Big bag chuyên nghiệp, có năng lực lớn. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:20015 và ISO 14001:2015.
  - Đảm bảo chất lượng sản phẩm cao, giao hàng đúng hẹn.
  - Đảm bảo năng lực về tài chính và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với người lao động.
  * Với thị trường trong nước:
  - Tập trung xây dựng và phát triển nhằm tạo nên hình ảnh công ty họat động có hiệu quả cao, môi trường làm việc văn hóa, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động.
  - Xây dựng 2 dòng sản phẩm bao Big bag và bao Xi măng măng thương hiệu Hakipack với chất lượng tốt và giá thành phù hợp.

  2. Xây dựng thương hiệu trong nội bộ của doanh nghiệp
  - Từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  - Hàng năm doanh nghiệp đã mời các đơn vị về đào tạo cho các cán bộ CNV trong công ty một số các kỹ năng làm việc, cách ứng xử văn minh nhằm xây dựng môi trường làm việc văn hóa.
  - Luôn tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ.
  - Định kỳ tổ chức đi tham quan du lịch và học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn.

  3. Xây dựng thương hiệu ngoài doanh nghiệp.
  - Tham gia các hội chợ trong hiệp hội nhựa trong và ngòai nước.
  - Thực hiện tài trợ cho các họat động tại địa phương.
  - Thực hiện các họat động giao lưu văn hóa với các đơn vị bạn, đòan thể trong tỉnh.
  - Thực hiện các bài giới thiệu trên báo chí, mạng Internet, đài của địa phương.

  4. Các họat động marketing để quảng bá xây dựng thương hiệu trên thị trường.
  - Tham gia các hội chợ trong hiệp hội nhựa trong và ngòai nước.
  - Thực hiện quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  - Thực hiện các họat động xúc tiến thương mại.
  - Tham gia các họat động xã hội tại địa phương và trong nước.

  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN