CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 07/10/2020 01:04 PM

  Công ty cam kết thực hiện hệ thống quản lý môi trường bền vững bằng cách duy trì, kiểm tra và cải tiến thường xuyên.
  Mục tiêu quản lý:
  - Thoả mãn tối đa các yêu cầu hợp lý cuả khách hàng.
  - Giảm hao phí tài nguyên thiên nhiên.
  - Nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ phế phẩm.
  - Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường và chất lượng.
  - Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ

  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN