CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 08/10/2020 07:56 AM
  Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ % vốn điều lệ
  Tổ chức 3.476.100 86,9
  Cá nhân bên ngoài doanh nghiệp 395.700 9,89
  Người lao động trong doanh nghiệp 128.200 3,21

   
  Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần cuả công ty ( tính đến ngày 30/05/2008)

  Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sỡ hữu %
  Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam 1.538.050 38,45
  Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang 1.538.050 38,45
  Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang 400.000 10
  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN