NGUỒN NHÂN LỰC

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 08/10/2020 07:57 AM

   Công ty luôn xem lực lượng lao động là yếu tố quan trọng nhất mang tính quyết định đến sự phát triển bền vững cuả công ty, vì thế trong suốt thời gian qua công ty luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp, kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ  công nhân viên gắn bó với công ty, đảm bảo cho CBCNV có cuộc sống tốt, môi trường lao động thuận lợi, được cống hiến, học tập nâng cao trình độ và thăng tiến trong công tác.
       Toàn bộ CBCNV lao động trong công ty đều được đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, được tạo điều kiện để có phương tiện đi lại, cung cấp suất ăn giưã ca miễn phí. Nhờ đó mà toàn thể CBCNV lao động trong công ty đã trở thành một tập thể đoàn kết chăm lo cho sự sinh tồn và phát triển cuả công ty.
     

   

  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN