Giới thiệu

Tiếng Việt Tiếng Anh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngày đăng: 07/10/2020 07:58 AM

Đi vào hoạt động từ tháng 11/1998, từ một công ty với 130 cán bộ và chỉ sản xuất một mặt hàng vỏ bao xi măng cung cấp cho 2 đối tác liên doanh, đến nay công ty CP bao bì Hà Tiên (Hakipack) với vốn điều lệ hơn 40 tỷ đồng và 560 lao động đã phát huy tốt lợi thế dây chuyền

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Ngày đăng: 07/10/2020 01:04 PM

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Ngày đăng: 07/10/2020 01:08 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 07/10/2020 01:13 PM

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Ngày đăng: 08/10/2020 07:56 AM

NGUỒN NHÂN LỰC

NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày đăng: 08/10/2020 07:57 AM

THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng: 08/10/2020 07:58 AM

Zalo
Hotline
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN