Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ngày đăng: 05/03/2021 01:17 PM

  Xem và Download tại đây

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  Thông tin liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN